Vår kattgård

Vi bor i ett hus med en stor tomt och en intill liggande skog. Det finns ett grannhus på ena sidan.

Vår första somalihane Tiger hade fri tillgång till naturen via kattlucka, men våra nuvarande katter har inte den friheten. När vi började med avel så bestämde vi oss för att under våren 2015 hägna in hela bakgården (ca 350m2) med rådjursnät. Staketets längd är runt 65 meter.

Stolpar och nät

Vi har använt oss av 2,20m långa torkade runda stolpar (21 st). Vi fick dem av en bekant.

Det finns runda redan färdig impregnerade trästolpar att köpa (Jula etc), men de är ofta kortare än de stolpar som vi har använt oss av. Man kan dock måttbeställa stolpar.

Vy upp mot skogen. Stolparna som löper ut får husgaveln upp mot tomgränsen över gräsmattan sitter fast med jordankare. Efter hörnstolpen som skymtar strax till vänster om utsiktstornet så varvade vi trästolpe med glasfiberstav utefter hela sträckningen ner till hörnstolpen placerad närmast gatan.

 

Vy ner mot gatan. Staketet utefter gatan löper en bit innanför vårt eget buskage. Jordankare har använts för alla dessa stolpar.

 

Vy upp mot skogen. Joshua sitter på en av ändstolparna till en balansbräda.

Vi har växlat runda trästolpar med tunnare gröna glasfiberstavar (8 st) som man kan köpa då man köper rådjursnät. Vi valde detta alternativ så att staketet inte skulle bli alltför framträdande, och för att kattgården inte behöver vara så robust så att det kräver endast trästolpar.

Trästolparna har fästs medelst hålband och skruv medan glasfiberstavar har fästs med mälor till redan existerande staketstolpar. För de sträckningar där staketet löper över gräsmattan så har vi använt oss av trästolpar och jordankare.

Runda stolpar fixerade med hålband vid staketstolpar. Rabattstaket har använts för att säkerställa att nätet är ordentligt fixerat ner mot marken.

 

Rund glasfiberstav fixerad med mäla mot tidigare staketstolpe.

Vid vardera husände, så har vi installerat en dörr. Dörrarna är också egentillverkade. De består av reglar och kraftigare kompostgaller. Vi tittade på flera olika alternativ, funderade även på att köpa dörrar. Men vi fastnade för detta alternativ och skälen är flera:

  • det blev mycket billigare, reglar, kompostgaller, vinkeljärn och några gångjärn kostar inte så mycket
  • dörrarna blev väldigt lätta, betydligt lättare jämfört med om vi skulle ha köpt in dörrar gjorda av metall
  • dörrarna matchar stilen med trästolparna och det övriga staketet
En av de egentillverkade dörrarna vid husgaveln som pekar upp mot skogen. Elstaketet löper med en övre och en nedre slinga. Den nedre slingan är kopplad till jord.

 

Den egentillverkade dörren vid husgaveln som pekar ner mot gatan. Dörren är ihopsatt av reglar, vinkeljärn, kompostgaller, 3 st gångjärn samt rådjursnät på insidan för att förhindra klättring . Från dörren löper det 40cm höga rabattstaket som används för att säkra nätet ner mot marken.

 

Dörren är upphängd i en trästolpe, som i sin tur är fastsatt i husväggen vid tre fästpunkter. Kompostgallret är fastsatt på reglarna med små mälor.

 

Egentillverkat dörrlås som kan öppnas och stängas från både in- och utsidan.

Vi fick köpa in ett fyra rullar med rådjursnät. Nätet har häftats fast mot trästolparna med en häftpistol, medan glasfiberstavarna har trätts igenom maskorna innan de fixerades med mälor vid en  staketstolpe. Nedre delen av nätet har fixerats ner mot marken med hjälp av ett lågt 40cm högt rabattstaket som sticks ner i marken. I den övre delen av nätet så har vi en sträckvajer, som hjälper till att ge stadga åt hela staketet.

Sträckvajer används på översidan av nätet.

 

Glasfiberstaven har trätts genom nätmaskorna. Sträckvajern löper vid toppen. Nätet är även fastsatt med små svarta buntband.

 

Avslut av sträckvajer vid hörnstolpe. Det finns marginal av justera vajern vid behov.

Vi har haft ett par fall där något djur (vi misstänker grävling) har grävt en grop under staketet från utsidan. Våra katter har då ett par gånger kunnat slinka ut från kattgården, men lyckligtvis så upptäckte vi detta relativt omgående och lyckades snabbt ta hem dem igen. För att förhindra att något sådant upprepar sig,  så har vi placerat ut större stenar och gamla överblivna takpannor utefter stora delar på utsidan av vårt staket som vätter upp mot skogen.

Sten och överblivna takpannor på utsida av staket.

Även på insidan av dessa sträckor så har vi lagt ut överblivna takpannor. Det innebär att ett hål under staketet behöver vara ganska långt och djupt för att något djur skall kunna ta sig in, och förhoppningen är djuren skall inse detta. Ifall de trots allt försöker komma in igen, så kommer de inte kunna slutföra ett hål under en natts jobb, så att vi har chans att upptäcka detta under våra korta dagliga inspektioner som vi gör av staketet.

Sten på insida av staket.

 

Överblivna takpannor på insida av staket.

Elstaket för smådjur (kaniner, höns och kalkoner)

Vi har installerat ett elstaket på insidan av kattgården, och för detta har vi installerat ett elaggregat, som generar en svag ström som är anpassad för mindre djur som kaniner, kalkoner etc.

Aggregat som används till elstängslet.

Vi har ett par gånger haft besök av katter från utsidan som klättrade upp efter trästolparna. För att förhindra att detta upprepas, så drog vi ett par slingor även uppe vid toppen av trästolparna på utsidan av staketet. Dessa sitter betydligt tätare (ca 10 cm mellanrum). Efter det så har vi inte haft några ovälkomna kattbesök på tomten.

Isolatorer som används på insidan. Den övre slingan har spänning, den nedre slingan är jord.

 

Elslinga dragen vid toppen av utsida staket. Avståndet mellan ledare och jord är ca 10 cm.

Nedlagd tid

Det tog oss två helger att få upp staketet, så att det blev funktionsdugligt. Efter det så har vi lagt ner ytterligare några dagars arbete för att få nätet ordentligt fixerat ner mot marken, utplacering av större stenar på utsidan för att förhindra att det grävs hål under staketet.

Kostnad

Vi har utfört allt arbete själva, vi har inte lejt ut någonting.

Allt som allt så har materialkostnaden för hela staketet med nät, glasfiberstavar, elstaket, isolatorer, vajer för elstängsel, reglar, skruv etc landat på runt 5000kr.

Vi har gjort en besparing för kostnaden för trästolpar som vi slapp eftersom vi fick stolparna av en bekant. Besparingen uppgår till ungefär 1300 kr.

 

Vi älskar somali katter