Mål med uppfödningen

Vi har uppfödning i en liten skala. Målet är att föda upp friska och vackra Somali katter med bra rasstandard och temperament. Våra egna avelskatter är Ida från Kanada, och Joshua från Finland.

Alla kattungar mellan NightRox Tavebo Ida och FI*Kisompa’s Joshua Kimmich kommer att ha en inavelsgrad på 0.00%, se länken till PawPed.

Vi har valt att satsa på färkombinationen sorrel och viltfärg, eftersom vi är väl förtrogna med dessa.

Kattungarna kommer att vara väl socialiserade och säljs i första hand som sällskapskatter. Någon enstaka kattunge kan eventuellt gå till avel om rätt förutsättningar anses föreligga.

Vi lägger inte någon större fokus på kattutställningar, eftersom dessa innebär en ökad påfrestning för katterna och även en förhöjd smittorisk. Vi kommer dock att åka på en del utställningar för att få bekräftelse på att våra katter uppfyller raskriterierna.

Vi älskar somali katter