Rasen Somali

Ursprung

Arvslinjerna går tillbaka till ett grundbestånd av långhåriga abessinier i Storbritannien på 1940 talet. Delar av dessa bestånd exporterades till Amerika, Nya Zeeland och Australien.

1963 visades långhåriga ättlingar upp vid en lokal utställning i Kanada. Detta var startskottet till att avla fram en ras som kom att kallas Somali.

Den amerikanska organisationen CFA godkände somalin som ras 1977. Olika uppfödare i USA lade ner mycket arbete med att renodla rasen. Somalin fick fullt godkännande som ras inom FIFe 1983 och samma år registrerades den första somalin inom SVERAK. År 1991 var rasen erkänd i hela världen.

Rasen somali är liten i Sverige.   Åren 2005 och 2008 så nåddes toppar med 111 respektive 104 registreringar, att sedan dala ner till 32 år 2015.  Registreringar är på väg uppåt igen.  Nedan antal registreringar hos SVERAK de åtta  senaste åren:

 • 2012: 64 st
 • 2013: 45 st
 • 2014: 33 st
 • 2015: 32 st
 • 2016: 35 st
 • 2017: 39 st
 • 2018: 49 st
 • 2019: st 65

Temperament

Den typiska somalikatten är en mycket nyfiken, social, aktiv, livlig och glad katt. Somalikatterna blir i regel mycket fästa vid sina ägare, och håller sig i närheten av familjemedlemmarna för att hjälpa till med olika aktiviteter.  Den kräver mycket uppmärksamhet och stimulans, varför ägarna måste vara beredda på att lägga ner tid och energi för lek och bus. Somalikatterna kan aktivera sig själva, och de går bra ihop med barn och andra husdjur.

Somalin är en intelligent katt, och de lär sig snabbt att lystra till sitt namn. Många lär sig konster, och de kan lära sig förstå vissa ord. De kan även lära sig att öppna lådor för att ta fram leksaksmusen etc. Det händer ibland att vissa till och med kan lära sig öppna dörrar, vilket inte alltid är önskvärt förstås.

Kroppsform och storlek

Somalin har en något kantig kroppsform, yvig svans, är spänstig och väldigt smidig. En hane väger normalt 3.0-4.0kg. Honan är mindre och väger mellan 2.5-3.0kg. De har mörkkantade ögon omgivna av ljusare hår (ser ut som glasögon) och har en tydlig tabbyteckning på panna och kinder. Ögonen är medelstora, mandelformade, och ögonfärgen är bärnsten, nötbrun eller grön.

Färger

Somalin finns i åtta olika färger varav viltfärgat är den vanligaste grundfärgen. Sorrelfärgen uppkommer när katten får dubbla anlag för just sorrelfärgen.

Vissa katter bär på dilutionsanlag, men för att en dilution eller s.k. utspädning av färgen skall uppstå, måste katten få dubbla dilutionsanlag, ett från vardera föräldern. Viltfärgen diluterar till blått, och sorrel diluterar till fawn. Dessa fyra färger (vilt, sorrel, blå och fawn) kan sedan även finnas i kombination med silver. Sorrel och fawn färgade katter är mindre vanliga i Sverige. Det föds endast några enstaka exemplar av fawn i Sverige varje år.

Pälsen är mjuk och medellång. Ett utmärkande drag för somalikatter är pälsens så kallade tickning. Varje pälsstrå består av ett flertal omväxlande band av ljusare och mörkare färg. Tickningen syns inte så väl på kattungar. Det kan ta  upp till ett par år innan pälsen är fullt utvecklad.

Hälsa

Somali kattens hälsa kan klassas som frisk och god med få ärftliga sjukdomar. Den kan dock drabbas av några sjukdomar, som kan drabba alla kattraser PRA (en ögonsjukdom), patella luxation (knäledsdefekt), och PK brist (blodsjukdom).

Då man med hjälp av DNA tester numera kan undersöka om en katt bär på anlag för PRA eller PK-brist, i kombination med seriösa uppfödare och Aby&Somaliringen som arbetar hårt för att motverka ohälsa inom dessa raser, så har man lyckats att i stort sett eliminera fall av dessa sjukdomar i Sverige.

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av några sjukdomar som somalikatter kan drabbas av.

PRA (Progessive Retrinal Atrophy): PRA är en ögonsjukdom, som innebär att stavarnas och tapparnas funktionalitet i hornhinnan försämras och att katten till slut blir blind. Denna sjukdom  drabbar inte bara katter utan även andra djur som t.ex. hundar och även vi människor kan få sjukdomen.

PRA är en ärftlig sjukdom, och för att en katt skall utveckla sjukdomen krävs att den har fått genen från båda sina föräldrar. En katt kan vara bärare av PRA genen, och utvecklar då inte sjukdomen.

Om katten skall användas inom avel, så är det viktigt att man utför DNA tester för att säkerställa om katten är bärare eller inte. En bärare av genen kan paras ihop med en icke bärare. Två bärare får inte paras ihop.

PK (Puryvate Kinase Deficiency): Detta är en ärftlig DNA sjukdom, och drabbar främst abessinier och somalikatter. Sjukdomen innebär att att enzymet Puryvate Kinase inte kan metabolisera, vilket kan leda till blodbrist andra blodrelaterade problem.

En katt kan vara bärare av genen, och vara helt frisk och leva ett helt normalt liv. För att en katt skall utveckla sjukdomen så måste den ha fått genen från båda föräldrarna. För katter som skall användas inom avel skall genomgå DNA tester, för att säkerställa om de är bärare eller inte. En bärare kan endast paras ihop med en icke bärare. Två katter som är bärare får inte paras ihop.

Blodgrupper: Det är viktigt att två katter som paras ihop att deras blodgrupper är kompatibla.

Patellar Luxation (knäleds besvär):  Detta är en ovanlig sjukdom hos katter. Sjukdomen innebär att knäleden går ur led. Om en katt är känslig för detta så kan detta börja uppträda vid ca 4 månaders ålder.

Man kan diagnosticera sjukdomen antingen via röntgen eller genom att en veterinär känner på knät och leden för att känna efter vilken frigång leden har.

En katt som har diagnosticerats med Patellar Luxation, skall inte ingå i något avelsprogram. Om problemen uppdagas efter det att katten har fått ungar, så måste katten tas ut ur avelsprogrammet.

FORL (Feline Odontoclastic Resorptive Lesions): FORL är en tandsjukdom där emaljen skadas och tanden bryts av nära tandköttet. Då pulpan exponeras kan detta orsaka stor smärta hos katten.

Man vet idag inte varför katter drabbas av FORL. Forskning pågår inom detta område. Det finns idag ingen behandling mot FORL, utan det enda man har att göra om en tand har skadats är att dra ut den. Man kan röntga kattens tänder för att upptäcka begynnande angrepp vid tandköttets kant.

Tecken på att din katt kan ha drabbats av FORL är följande:

 • Katten äter sämre eller mindre än vanligt
 • Katten har dålig andedräkt
 • Kattens tandkött är inflammerat och rött närmast tänderna
 • Katten har skadade tänder

Allmänna råd

Somalin är en väldigt aktiv ras. Det är därför viktigt att ha tillgång till mycket fria ytor. Man bör se även se till att kattsäkra hemmet. Mer om information om detta finns i PDF dokumentet under fliken Att köpa katt.

Somalikatterna gillar att klättra. Det är viktigt att de har möjlighet att ta sig till och vistas på olika nivåer via klätterträd etc.

När man får hem sin kattunge, så är det önskvärt att man tillbringar  mycket tid med den, och att den får bekanta sig med omgivningen i sin egen takt.

Pälsvård

Katter i allmänhet är renliga av sig, och vårdar sin päls genom att slicka sig rena. Somalins medellånga päls kräver dock en hjälpande hand från sina ägare. Man bör borsta dem regelbundet och vid behov så bör man tvätta dem med schampo.

Vi älskar somali katter