Mål med uppfödningen

Vi har hemuppfödning i en liten skala. Målet är att föda upp friska  Somali katter med bra rasstandard och fokusering på vänlig temperament. Kattungarna kommer att vara väl socialiserade och säljs i första hand som sällskapskatter. Någon enstaka kattunge kan eventuellt gå till avel om rätt förutsättningar anses föreligga.

För närvarande har vi  Ida från Kanada, och Joshua från Finland. Alla kattungar från tavebokatten med NightRox Tavebo Ida och FI*Kisompa’s Joshua Kimmich eller ngn inlånad hane  kommer att ha en inavelsgrad på 0.00%, se länken till PawPed.

Vi lägger inte någon större fokus på kattutställningar, eftersom dessa innebär en ökad påfrestning för katterna och även en förhöjd smittorisk. Vi åker dock  på en del utställningar för att få bekräftelse på att våra katter uppfyller raskriterierna.

Vi älskar somali katter