Vår kattgård

Vi bor i ett hus med en stor tomt och en intill liggande skog. Det finns ett grannhus på ena sidan.

Vår första somalihane Tiger hade fri tillgång till naturen via kattlucka, men våra nuvarande katter har inte den friheten. När vi började med avel så bestämde vi oss för att under våren 2015 hägna in hela bakgården (ca 350m2) med rådjursnät. Staketets längd är runt 65 meter.

Stolpar och nät

Vi har använt oss av 2,20m långa torkade runda stolpar (21 st). Vi fick dem av en bekant.

Det finns runda redan färdig impregnerade trästolpar att köpa (Jula etc), men de är ofta kortare än de stolpar som vi har använt oss av. Man kan dock måttbeställa stolpar.

Vy upp mot skogen. Stolparna som löper ut får husgaveln upp mot tomgränsen över gräsmattan sitter fast med jordankare. Efter hörnstolpen som skymtar strax till vänster om utsiktstornet så varvade vi trästolpe med glasfiberstav utefter hela sträckningen ner till hörnstolpen placerad närmast gatan.

 

Vy ner mot gatan. Staketet utefter gatan löper en bit innanför vårt eget buskage. Jordankare har använts för alla dessa stolpar.

 

Vy upp mot skogen. Joshua sitter på en av ändstolparna till en balansbräda.

Vi har växlat runda trästolpar med tunnare gröna glasfiberstavar (8 st) som man kan köpa då man köper rådjursnät. Vi valde detta alternativ så att staketet inte skulle bli alltför framträdande, och för att kattgården inte behöver vara så robust så att det kräver endast trästolpar.

Trästolparna har fästs medelst hålband och skruv medan glasfiberstavar har fästs med mälor till redan existerande staketstolpar. För de sträckningar där staketet löper över gräsmattan så har vi använt oss av trästolpar och jordankare.

Runda stolpar fixerade med hålband vid staketstolpar. Rabattstaket har använts för att säkerställa att nätet är ordentligt fixerat ner mot marken.

 

Rund glasfiberstav fixerad med mäla mot tidigare staketstolpe.

Vid vardera husände, så har vi installerat en dörr. Dörrarna är också egentillverkade. De består av reglar och kraftigare kompostgaller. Vi tittade på flera olika alternativ, funderade även på att köpa dörrar. Men vi fastnade för detta alternativ och skälen är flera:

  • det blev mycket billigare, reglar, kompostgaller, vinkeljärn och några gångjärn kostar inte så mycket
  • dörrarna blev väldigt lätta, betydligt lättare jämfört med om vi skulle ha köpt in dörrar gjorda av metall
  • dörrarna matchar stilen med trästolparna och det övriga staketet
En av de egentillverkade dörrarna vid husgaveln som pekar upp mot skogen. Elstaketet löper med en övre och en nedre slinga. Den nedre slingan är kopplad till jord.

 

Den egentillverkade dörren vid husgaveln som pekar ner mot gatan. Dörren är ihopsatt av reglar, vinkeljärn, kompostgaller, 3 st gångjärn samt rådjursnät på insidan för att förhindra klättring . Från dörren löper det 40cm höga rabattstaket som används för att säkra nätet ner mot marken.

 

Dörren är upphängd i en trästolpe, som i sin tur är fastsatt i husväggen vid tre fästpunkter. Kompostgallret är fastsatt på reglarna med små mälor.

 

Egentillverkat dörrlås som kan öppnas och stängas från både in- och utsidan.
 

Vi fick köpa in ett fyra rullar med rådjursnät. Nätet har häftats fast mot trästolparna med en häftpistol, medan glasfiberstavarna har trätts igenom maskorna innan de fixerades med mälor vid en  staketstolpe. Nedre delen av nätet har fixerats ner mot marken med hjälp av ett lågt 40cm högt rabattstaket som sticks ner i marken. I den övre delen av nätet så har vi en sträckvajer, som hjälper till att ge stadga åt hela staketet.

Sträckvajer används på översidan av nätet.

 

Glasfiberstaven har trätts genom nätmaskorna. Sträckvajern löper vid toppen. Nätet är även fastsatt med små svarta buntband.

 

Avslut av sträckvajer vid hörnstolpe. Det finns marginal av justera vajern vid behov.

Vi har haft ett par fall där något djur (vi misstänker grävling) har grävt en grop under staketet från utsidan. Våra katter har då ett par gånger kunnat slinka ut från kattgården, men lyckligtvis så upptäckte vi detta relativt omgående och lyckades snabbt ta hem dem igen. För att förhindra att något sådant upprepar sig,  så har vi placerat ut större stenar och gamla överblivna takpannor utefter stora delar på utsidan av vårt staket som vätter upp mot skogen.

Sten och överblivna takpannor på utsida av staket.

Även på insidan av dessa sträckor så har vi lagt ut överblivna takpannor. Det innebär att ett hål under staketet behöver vara ganska långt och djupt för att något djur skall kunna ta sig in, och förhoppningen är djuren skall inse detta. Ifall de trots allt försöker komma in igen, så kommer de inte kunna slutföra ett hål under en natts jobb, så att vi har chans att upptäcka detta under våra korta dagliga inspektioner som vi gör av staketet.

Sten på insida av staket.

 

Överblivna takpannor på insida av staket.

Elstaket för smådjur (kaniner, höns och kalkoner)

Vi har installerat ett elstaket på insidan av kattgården, och för detta har vi installerat ett elaggregat, som generar en svag ström som är anpassad för mindre djur som kaniner, kalkoner etc.

Vi har satt upp aggregatet ute på altanen intill husväggen, så det sitter skyddat under taket. Aggregatet kopplas in via en jordad stickkontakt.

Aggregat som används till elstängslet.

Nu lite mer detaljer om hur aggregaten skall kopplas. Det finns en röd och en grön kontakt. Den röda är den som har spänning på sig, den gröna kontakten är den som skall kopplas till jord.  Vi har använt oss av en sockerbit, och de två sladdarna svänger sedan av och sedan leder vi de två sladdarna till höger om aggregatet upp mot taket och sedan till vänster för att ledas ut mot stängslet, se nedan.

De två sladdarna från aggregratet leds ner till dörren.

Kabeln som är kopplad till den röda utgången på aggregatet  (den med spänning på sig) har vi valt att leda fram på insidan av staketet ovanför dörren, medan den andra kabeln (som är minuspolen eller jordkabeln) dras fram ovanför dörren fast på utsidan, se bilden nedan.

På vardera kabel har vi satt ett kabelfäste. Jordkabeln har skalats av för att ge plats åt ett kabelfäste i lämplig höjd. Ändpunkten för jordkabeln  är ett litet järnspett som är nedstucket i marken. Kabelfästet på den spänningsförsedda kabeln är fäst i änden på kabeln. Det kabelfästet är fastsurrat vid isolatorn där elstängslet på insidan börjar.

På bilden nedan så  kan man se hur trådarna, som utgör det yttre elstängslet, kommer från höger och leds ner mot respektive kabelfäste.  Den översta tråden leds ner på insidan mot kabelfästet som sitter på pluspolen, medan den nedre tråden leds ner på utsidan ner till kabelfästet som är fäst på jordkabeln.

Vid änden på dörren kan man se hur både minuskabeln (närmast) och pluskabeln (på insidan av staketet) leds ner mot kabelfästena längre ner. De båda vita trådarna  från höger är elstänglet på utsidan. Trådarna leds ner till respektive kabelfäste, den övre till pluspolen, den nedre till jord.
Den svarta kabelns ände har kontakt med ett järnspett som är nerstucket i marken.
Elstängslets nedre tråd som löper på insidan  är kopplad till kabelklämman som är föst på jordkabeln på staketets utsida. Detta är startpunkten för elstängslet. Vi har skalat av en bit på jordade kabeln och satt en kabelklämma för att slippa dra tråden ända ner till fästpunkten mot järnspettet.

 

Kabelfästet i änden på pluskabeln  har surrats fast på isolatorn för den översta tråden för elstängslet som löper på insidan av staketet. De båda spänningsbärande trådarna från de båda elstängslen är kopplade till just detta kabelfäste.

På liknande sätt så kopplas pluspolen till den översta tråden på stängslet som löper på insidan av staketet.  Detta är startpunkten för den översta tråden på elstänglset. Tråden som kommer ovanifrån är den översta tråden (som skall ha spänning på sig) för vårt andra elstängsel som löper på utsidan nära toppen av staketet.

 

En mer detaljerad bild tagen från utsidan av staketet visar hur de spänningsbärande trådarna för de båda elstängslen kopplas till pluspolen via ett enkelt kabelfäste. Kabelfästet har surrats fast vid den första isolatorn för att undivka att den skall fladdra löst.
 

Anledningen till att vi har två elstängsel är att vi fick ett par oönskade besök av katter från utsidan. Katterna klättrade upp och över staketet utefter trästolparna. För att förhindra att detta upprepades, så drog vi ett andra elstängsel även uppe vid toppen av trästolparna på utsidan av staketet. Dessa trådar sitter betydligt tätare (ca 10 cm mellanrum) för att kunna avge en stöt om en tass får kontakt med båda trådarna samtidigt. Efter att detta elstängsel kom på plats så har vi inte haft några fler ovälkomna kattbesök på tomten.

Isolatorer som används på insidan. Den övre slingan har spänning, den nedre slingan är jord.
Elslinga dragen vid toppen av utsida staket. Avståndet mellan ledare och jord är ca 10 cm.

Våra katter har inte visat några som helst tendenser till att vilja klättra över staketet. Vi skulle troligtvis klara oss bra med elstängslet som löper på utsidan för att skydda våra katter mot oönskade besök utifrån. Det känns dock tryggt att ha dem båda på plats, så staketet på insidan kommer nog trots allt förbli kvar.

Elstaketen avslutas med en enkel knut på den sista isolatorn.

Änden på på en av trådarna för elstängslet som löper på insidan. Stängslet avslutas med en enkel knut på den sista isolatorn.
På liknande sätt gör vi med stänglet som löper på utsidan. Elstänglet avslutas med en enkel knut på den sista isolatorn för både den övre och nedre tråden.

Nedlagd tid

Det tog oss två helger att få upp staketet, så att det blev funktionsdugligt. Efter det så har vi lagt ner ytterligare några dagars arbete för att få nätet ordentligt fixerat ner mot marken, utplacering av större stenar på utsidan för att förhindra att det grävs hål under staketet.

Kostnad

Vi har utfört allt arbete själva, vi har inte lejt ut någonting.

Allt som allt så har materialkostnaden för hela staketet med nät, glasfiberstavar, elstaket, isolatorer, vajer för elstängsel, reglar, skruv etc landat på runt 5000kr.

Vi har gjort en besparing för kostnaden för trästolpar som vi slapp eftersom vi fick stolparna av en bekant. Besparingen uppgår till ungefär 1300 kr.

Vi älskar somali katter