SomaliKattungar födda 28 November 2019

Jag är väldigt glad att kunna meddela att somilhonan Ferox Rubra Regina (som jag är delägare i), har fått en kull somalikattungar den 28 November. Ungarna finns hos Erina Flinkman i Arboga (SE*Akahana’s),

Hemsidan nås på www.akahanas.se.

Det blev två hannar och en hona, alla är viltfärgade. Förfrågningar om kattungarna kan göras både till mig eller Erina via E-post.