Ungarna i B-kullen knappt 1 vecka gamla

Ungarna är knappt en vecka gamla, och de växer snabbt.

Sorrel hanen Rossi.
Sorrel honan Leia.
Vilthanen Kiwi.
Vilthonan Shira.